Klasická medicína

Kazuistiky z ošetřovatelství v pediatrii

Zuzana Hudáková, Iveta Ondriová, Jana Cinová

Imunofarmakologie

Petr Jílek, Rathouská Jana Urbánková

Akutní kardiologie

kolektiv a, Josef Kautzner, Jiří Kettner

Kardiologie

kolektiv a, Miloš Táborský, Aleš Linhart, Josef Kautzner, Robert Hatala, Eva Goncalvesová, Peter Hlivák

Klinická embryologie

Pavel Trávník

Neurosurgery

Jan Mráček, Vladimír Přibáň

Antibiotika v primární péči

kolektiv a, Václava Adámková

Mastné kyseliny a tuky ve zdraví a nemoci

kolektiv a, Miroslav Zeman, Jaroslav Macášek, Marek Vecka

Psychoonkologie

Martin Pospíchal

Základní chirurgické intervence a výkony

Peter Ihnát, Lubomír Tulinský

Ošetrovateľstvo

Martina Molnárová, Tatiana Hrindová, Andrea Ševčovičová

TNM klasifikace zhoubných novotvarů

James D. Brierley, Mary K. Gospodarowicz, Christian Wittekind

Akutní stavy v prvním kontaktu

Marcel Nesvadba, Patrik Christian Cmorej, David Peřan

Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Jiří Vítovec, Peter Kollár, Karel Lábr

Ergodiagnostika v rehabilitaci

kolektiv a, Petra Sládková

Estetická medicína a krása člověka

Jan Měšťák, Soňa Štroblová, Hana Raková

Primární péče. Všeobecné praktické lékařství

Bohumil Seifert, Svatopluk Býma, Martin Seifert

Základy klinické medicíny

Petr Sucharda, Lukáš Zlatohlávek

ECMO pro chirurgickou praxi

Pavel Hála, David Janák

Diabetes u endokrinopatií a endokrinopatie u diabetu

Jan Brož, Jana Urbanová, Ludmila Brunerová

Kardiovaskulární rehabilitace a prevence

kolektiv a, Filip Dosbaba, Kateřina Filáková, Ladislav Baťalík

Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie

Luděk Vajner, Jiří Uhlík, Václava Konrádová